Nei Ettelbréck, vum 19-20 Mee 2012

Fir eis Kees e bessi ze fellen, verkaafe mir Hamburger. Du fenns eis an der Foussgängerzone beim Wanderscheid (net weit vum Bottermaart). Loss eis net am Stach. Mir kennen all Hellef gebrauchen!

Fir all Info: Yoo Ja Ludwig, 661394045 oder yoojaoh@yahoo.com