Opruff: Klammfoto, homemade

Léiw Klammspannen,

Online fannen am Moment vill flott Initiative statt, mat Beispiller wéi ee seng Zäit verbrénge kann.  Dorënner ass och d’Iddi fir Klammfotoen Doheem ze maachen.  Mir fannen dat immens flott a géingen iech ënnerstëtzen är eege Foto ze maachen an eis déi ran ze mailen oder ze whatsappen (yoojaoh@yahoo.com / 661394045)  Wa mir genuch Fotoen zesumme kréien, stelle mir se fir « d’Rentrée » bei d’Klammwand aus. Loosst ärer Kreativitéit freie Laf a passt weider gutt op iech op.