Escalade Adultes KSE

Ab dem 1. November 2020 brauchs du déng Memberskaart vun 2020 /2021 fir kënnen um Escalade Adultes KSE ze klammen (natierlech mat Klammschein).

Denk also drun déng Cotisatioun ze bezuele falls du dat nach net gemaach hues!

Vill Spaass beim Klammen

Comments are closed.