Archives de l’auteur

Trainer C Formatioun 2017/2018

Geschriwen vum Yoo Ja Ludwig den an der Rubrik Neiegkeeten

la FLERA a le plaisir d’annoncer qu’une nouvelle session de la formation intitulée Entraîneur C sur SAE sera organisée prochainement.
Le test d’entrée aura lieu le 24/10/2017
Les cours débutent en novembre et la formation s’achève début janvier 2018
L’inscription se fait directement sur le site internet de l’ENEPS
La participation au module général est obligatoire pour l’obtention du brevet
Le candidat doit également s’inscrire en direct sur le site web de l’ENEPS – à titre exceptionnel, la participation au module général peut se faire après le module spécifique SAE

Test Escalade Libre

Geschriwen vum Yoo Ja Ludwig den an der Rubrik Neiegkeeten

De 27. November 2017 ass um 19:00 een Test fir d’Escalade Libre kennen ze maachen.

  • Member am KSE sinn
  • min. 17 Joer hunn
  • säin eegend Klammmaterial hunn

De Schwéierpunkt leit op déi eege Sëcherheet sou wéi op d’Sëcherheet vu séngem Klammpartner.  Mell dech bis de 26. November beim Francis Hansen un (621163259).

Schungverkaaf

Geschriwen vum Yoo Ja Ludwig den an der Rubrik Neiegkeeten

Sou wéi déi 2 lescht Joer hudd dir d’Méigelegkeet Schung beim KSE kaafen ze kommen.  Den Eric Berthe vun der Escale ass Samschdeg, den 23. September vun 8:45 – 10:30 mat enger Auswahl u Schung fir Anfänger a Fortgeschrittene, Kiddies an Adultes bei der Klammwand.

Den KSE kontaktéiren

Telefon:
+352 661 394045

Adress:
Yoo Ja Ludwig
Bauschelter Millen,
L-9640 Boulaide

Mail:
yoojaoh@yahoo.com

Abonnéier eis Newsletter

* = required field