Assemblée Générale 2021

De Comité vun der Klammspann Ettelbréck ass frou iech den 23. Abrëll 2021 um 19:00 Auer op d’Generalversammlung anzelueden.  Dëst Joer fënnt se an der Buvette vun der Sportshal zu Ettelbréck statt, natierlech ënnert de sanitäre Moossnamen déi en vigeur sinn.

Hei klicke fir de Programm ze gesinn!

 

Comments are closed.